Akustik-Tour 2004 „English Rebel Songs“
Fotos von Heiko Matz